۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد
شهرداری لاهیجانصفحه اصلی
 
اخبار
آگهی مناقصه

 آگهی  مناقصه

واگذاری کارهای حجمی

شهرداری لاهیجان طبق مصوبه شماره 117 مورخ 98/8/21شورای محترم اسلامی شهر درنظر دارد نسبت به  واگذاری کارهای حجمی از طریق برگزاری  مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط به شرح ذیل اقدام نماید .

نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار : لاهیجان – بلوار امام رضا ( ع ) – میدان گلستان - ساختمان شهرداری تلفن : 42234721 -013

-         موضوع مناقصه : انجام کارهای حجمی در سطح شهر لاهیجان شامل : فضای سبز ، حمل و نقل و سایر امور اجرایی

-  مبلغ برآورد اولیه اجرای کار برای مدت 12 ماه : برآورد اولیه به مبلغ 55/865/920/116 ریال  میباشد .

-     مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان جهت شرکت درمناقصه مبلغ 2/793/296/006  ریال بصورت ضمانت بانکی به نفع کارفرما
( با اعتبار سه ماه ) یا واریز به حساب سپرده شماره 0105200887002 نزد  بانک ملی مرکزی  اقدام نمایند .

-         پیمانکاران میبایست دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی( تائیدیه صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی) باشند .

-         متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : www. Setadiran.ir   و با واریز مبلغ 400/000 ریال به حساب شماره 1610338972 درآمد شهرداری (بانک ملت ) از روز یکشنبه مورخ  98/10/8  لغایت روز دوشنبه مورخ98/10/16  اقدام نمایند .

- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود. 

- چنانچه برندگان  اول و دوم و سوم مناقصه از انعقاد قرارداد خود داری نمایند به ترتیب سپرده شرکت درمناقصه آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهدشد.

- آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد )تا پایان ساعت 14 عصر روز شنبه مورخ 98/10/28 میباشد .

تبصره : متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد پاکت (الف و ب و ج ) از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند، ضمناً شرکت کننده میبایست محتوی پاکت ( الف ) را بصورت درب بسته تا زمان اعلام شده به کارفرما (پایان ساعت 14 عصر روز شنبه مورخ 98/10/28) تحویل نماید .

- تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز یکشنبه مورخ 98/10/29راس ساعت12 ظهر  به آدرس : لاهیجان – بلوار امام رضا(ع) - میدان گلستان - ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار میباشد .

- سایر جزئیات واطلاعات دراسناد مناقصه قید گردیده است و متقاضیان میبایست جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ذکر شده مراجعه نمایند .

- پیشنهادهای فاقد سپرده ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط میباشد .


81 :تعداد بازدید
1398/10/09 :تاریخ به روز رسانی
ما به شما نزدیکیم!
امکان ارتباط از طریق این سایت امکان پذیر است. خواهشمند است نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را جهت ارائه هر چه بهتر خدمات و رفع مشکلات شهر ، از طریق لینک زیر به این شهرداری ارسال فرمایید
کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری لاهیجان می باشد.
تعداد بازدید امروز 35
تعداد بازدید دیروز 159
تعداد کل بازدید 469280
کاربران بر خط 4
0
شهرداری لاهیجان
Powered by DorsaPortal