۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن
شهرداری لاهیجانصفحه اصلی
 
1397/04/04

آگهی مزایده

فروش یک قطعه زمین

شهرداری لاهیجان به استناد ردیف شماره 72001 بودجه مصوب سالجاری در نظر دارد نسبت به فروش
یک قطعه زمین به پلاک ثبتی6/485 به مساحت 15037/30مترمربع واقع در خیابان شیخ زاهد با کاربری گردشگری را عین المال از طریق مزایده براساس نرخ پایه کارشناسی به مبلغ کل125/000/000/000 ریال بفروش برساند. متقاضیان واجد شرایط می توانند به منظور دریافت فرم اطلاعات شرکت در مزایده و کسب اطلاعات از شرایط مزایده با بهمراه داشتن معرفی نامه از روزدوشنبه مورخ 97/4/4 لغایت روز دوشنبه مورخ 97/4/11  به آدرس : لاهیجان - بلوار امام رضا (ع) - میدان گلستان - ساختمان شهرداری - دفتر امور پیمان و رسیدگی مراجعه و در صورت نیاز با شماره 42234721-013 تماس حاصل نمایند .

- زمان تحویل پاکتهای پیشنهادی تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/4/19  به دفتر امور پیمان و رسیدگی شهرداری می باشد .

- زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهادی روزچهارشنبه مورخ 97/4/20 راس ساعت 10 صبح در ساختمان شهرداری با حضور متقاضیان می باشد .

- کلیه هزینه ها شامل : حق الزحمه کارشناسی و هزینه درج آگهی وهزینه نقل و انتقال و غیره بعهده برنده مزایده می باشد .

- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : شرکت کنندگان جهت شرکت در مزایده مبلغ 6/250/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی
( با اعتبار سه ماه ) به نفع شهرداری یا واریز به حساب سپرده شهرداری نزد بانک ملی به حساب 0105200887002 اقدام نمایند .

- چنانچه نفرات اول ، دوم و سوم مزایده حاضر به انجام کار نشوند به ترتیب سپرده شرکت در مزایده آنان به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهد شد .

- برنده مزایده مکلف است پس از تصویب کمیسیون معاملات 30 درصداز مبلغ پیشنهادی کل را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت در وجه شهرداری واریز و مابقی را به هنگام انتقال قطعی سند به حساب شهرداری واریز نماید .

تبصره : برنده مزایده میبایست در زمان انتقال سند مالکیت نسبت به واریز مابقی مبلغ اقدام نماید ، در غیر اینصورت 30 درصد مبلغ واریزی به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهد شد .

- نظر به اینکه زمین موضوع مزایده سابقا ً در قالب قرارداد مشارکت به شرکت توسعه گردشگری تحویل گردیده و حالیه به لحاظ عدم رعایت مفاد قرارداد و انجام تعهدات مراتب طی نامه شماره 14/19201 مورخ 29/3/97 فی اطلاع به شرکت یاد شده از سوی شهرداری بصورت یکطرفه فسخ گردیده ، چنانچه جهت تحویل نهایی زمین موصوف هزینه هایی مصروف گردد، پرداخت

- هزینه های انجام شده در راستای خلع ید و تخلیه که از سوی شهرداری در راستای پیگیری های قضایی که صورت میگیرد ، بصورت توافقی یا مطابق با حکم قضایی حداکثر تاسقف 000/000/000/20 ریال بعهده برنده مزایده میباشد .

- نظر به اینکه کاربری ملک گرشگری است برنده مزایده مکلف به حفظ کاربری بوده و حق تقاضای تغییر کاربری یا تفکیک را در هیچ زمان نخواهد داشت و در صورت برنده شدن و فروش زمین نیز موظف است در این خصوص تعهدی از خریدار جدید اخذ و به شهرداری لاهیجان تحویل نماید .

- به پیشنهاد های بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار می باشد .

ردیف

موقعیت زمین

مساحت کل

شماره پلاک ثبتی

مبلغ پایه

نوع مالکیت

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

1

ششدانگ یک قطعه زمین واقع در خیابان شیخ زاهد باکاربری گردشگری

30/15037
مترمربع

485/6

000/000/000/125 ریال

قطعی

000/000/250/6 ریال

مناقصه
1397/04/04 1397/04/04
آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین
1397/04/04 آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین
1397/05/13
16
آب و هوا
اوقات شرعی
ما به شما نزدیکیم!
امکان ارتباط از طریق این سایت امکان پذیر است. خواهشمند است نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را جهت ارائه هر چه بهتر خدمات و رفع مشکلات شهر ، از طریق لینک زیر به این شهرداری ارسال فرمایید
City
Temp
بیشینه
HightTemp
کمینه
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime
کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری لاهیجان می باشد.
تعداد بازدید امروز 86
تعداد بازدید دیروز 180
تعداد کل بازدید 286400
کاربران بر خط 1
0
شهرداری لاهیجان
Powered by DorsaPortal