۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
شهرداری لاهیجانصفحه اصلی
 
اخبار
آگهی تجدید مزایده عمومی
آگهی  تجدید مزایده عمومی
واگذاری  فضاهای تبلیغات شهری

شهرداری لاهیجان  براساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد ، از طریق مزایده عمومی (  31 ) نقطه از فضای تبلیغات شهری خود را با مبلغ پایه کارشناسی برای مدت یکسال به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط دارای مجوز فعالیت از  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  واگذار  نماید  ، متقاضیان واجد شرایط می توانند به منظور دریافت اسناد شرکت در مزایده و کسب اطلاعات از شرایط مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس : www.Setadiran.ir  و با واریز مبلغ 500/000ریال به حساب شماره 1610338972 درآمد شهرداری (بانک ملت ) از روز پنجشنبه  مورخ  1401/6/3لغایت روز چهارشنبه مورخ 1401/6/9قدام نمایند و در صورت  نیاز با تلفن 42235075-013 تماس حاصل نمایند .  هزینه نشرآگهی و کارشناسی  بعهده برنده مزایده  خواهد بود. چنانچه نفرات  اول و دوم و سوم مزایده از انجام کار خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهد شد. آخرین مهلت جهت ارایه  پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد ) تا پایان ساعت (  11 ظهر )روز  دوشنبه  مورخ 1401/6/21میباشد . تبصره : متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد   از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند ، ضمناً شرکت کننده میبایست تضمین شرکت در مزایده  را در پاکت درب بسته تا زمان اعلام شده به دفتر امور پیمان و رسیدگی شهرداری  تحویل نماید .  تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز  سه شنبه  مورخ 1401/6/22اس ساعت 11 ظهر  به  آدرس :  لاهیجان – بلوار امام رضا(ع) - میدان گلستان - ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود. در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مزایده ملاک  خواهد بود . سایر جزئیات و مشخصات و موقعیت فیزیکی فضاهای تبلیغاتی در اسناد مزایده قید گردیده  است . هر شرکت کننده  میتواند برای یک یا هر دو مورد مزایده جداگانه اعلام قیمت نماید .پیشنهادهای فاقد سپرده ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط میباشد .  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها  مختار می باشد.  
1-موضوع: 16دستگاه بیلبورد       جمع مساحت:620/1مترمربع              قیمت پایه کارشناسی :9/984/000/000ریال    مبلغ سپرده:499/200/000ریال
2-موضوع : 15 دستگاه بیلبورد      جمع مساحت :599/9مترمربع      قیمت پایه کارشناسی :10/224/000/000ریال          مبلغ سپرده:511/200/000ریال
77 :تعداد بازدید
1401/06/08 :تاریخ به روز رسانی
ما به شما نزدیکیم!
امکان ارتباط از طریق این سایت امکان پذیر است. خواهشمند است نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را جهت ارائه هر چه بهتر خدمات و رفع مشکلات شهر ، از طریق لینک زیر به این شهرداری ارسال فرمایید
کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری لاهیجان می باشد.
تعداد بازدید امروز 44
تعداد بازدید دیروز 44
تعداد کل بازدید 566517
کاربران بر خط 2
0
شهرداری لاهیجان
Powered by DorsaPortal