۱۴۰۱ دوشنبه ۱۴ آذر
شهرداری لاهیجانصفحه اصلی
 
اخبار
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (همراه با ارزیابی کیفی )

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای (همراه با ارزیابی کیفی )

پروژه کفسازی محله اردوبازار

شهرداری لاهیجان براساس بودجه مصوب شهرداری در نظر دارد پروژه کفسازی محله اردوبازار را با برآورد اولیه بمبلغ 21/897/002/919 ریالرا براساس فهرست بهای سال 1401 و با استفاده از منابع داخلی شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی (همراه با ارزیابی کیفی ) به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه (5)  رشته ابنیه و دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : https://www.setadiran.ir  واگذار نماید .

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  با واریز مبلغ 2000000 ریال به حساب شماره 1610338972 درآمد شهرداری (بانک ملت ) از روزدوشنبه مورخ 1401/8/23 لغایت روز چهارشنبه مورخ  1401/9/2 اقدام نمایند .

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان جهت شرکت در مناقصه مبلغ          1/094/850/146ریال بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما ( با اعتبار سه ماه ) یا واریز به حساب سپرده شماره 0105200887002 نزد  بانک ملی اقدام نمایند .

- سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه  تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مستردد نخواهد شد .

چنانچه برندگان  اول و دوم و سوم مناقصه  از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهدشد0 - آخرین مهلت جهت ارایه  پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد )تا پایان وقت اداری ( ساعت  12 ظهر) روز پنجشنبه  مورخ 1401/9/17 میباشد .

تبصره : متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد  پاکت  (الف و ب و ج ) از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام  نمایند، ضمناًشرکت کننده میبایست محتوی پاکت ( الف ) را بصورت درب بسته تا زمان اعلام شده به کارفرما ( دفتر امور پیمان و رسیدگی ) تحویل نماید .

-  تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز  شنبه  مورخ 1401/9/19   راس ساعت11 ظهر به  آدرس :  لاهیجان بلوار امام رضا(ع) - میدان گلستان - ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود.

-  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد . - شهرداری در رد یا قبول هر یک از  پیشنهاد ها مختار میباشد . - سایر جزئیات واطلاعات دراسناد مناقصه  قید گردیده است و  متقاضیان میبایست جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ذکر شده مراجعه نمایند . - پیشنهادهای فاقد سپرده و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط میباشد . دارا بودن حداقل پایه (5) رشته  ابنیه  الزامی میباشد .

66 :تعداد بازدید
1401/08/22 :تاریخ به روز رسانی
ما به شما نزدیکیم!
امکان ارتباط از طریق این سایت امکان پذیر است. خواهشمند است نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را جهت ارائه هر چه بهتر خدمات و رفع مشکلات شهر ، از طریق لینک زیر به این شهرداری ارسال فرمایید
کلیه حقوق سایت متعلق به شهرداری لاهیجان می باشد.
تعداد بازدید امروز 41
تعداد بازدید دیروز 76
تعداد کل بازدید 573103
کاربران بر خط 1
0
شهرداری لاهیجان
Powered by DorsaPortal